M8. Sushi Inside-Out Menü

  • Gurke-Frischkäse Inside Out Maki (8 Stück)
  • Avocao-Frischkäse Inside Out Maki (8 Stück)
  • Paprika-Frischkäse Inside Out Maki (8 Stück)

—————————————————————————————————————————————————————————————-